|   جمعه, 04 خرداد 1397

شرکت دانه هاي شيشه اي
بزرگترین تولیدکننده دانه های شیشه ای خاورمیانه در اواخر سال 1386 تولید خود را آغاز نمـود ،تولیدات  ایـن شرکت براساس استانداردهای بین المللی :  EN1423,EN1424   -  BS6088, AASHTOM247-05  می بـاشد کـه بـه دو دسته گلاسبیـد ترافیکی و صنعتـی تقسیم بندی می گردد، با توجه  به داشتن استاندارد ملی ما قادرهستیم تـا کل نیازهای کشور را بـراساس کیفیت جهانی تامین و تضمین  نمائیم. 
شرکت دانه های شیشه ای دارای آزمایشگاه مجهز به دستگاه های مدرن و تجهیزات مربوطه به همراه تست های  کنترلی  و  انجام بازرسی های مستمر در ایستگاه های مختلف خط تولید توسط کارشناسان با تجربه این صنعت می باشد.