• فارسی
  • English
  • خدمات صنعتی

    گلاسبیدها به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود مانند سطح کاملا صاف و گرد و سبک بودن، در صنعت جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. از جمله کاربرد گلاسبیدها در صنعت می توان به بتن و حفاری اشاره نمود.