چشم انداز شرکت

شرکت دانه های شیشه ای تولید کننده انواع گلاسبید و انواع گلاسسند بر اساس استانداردهای روز جهانی برای بازاریابی و فروش در بازارهای داخلی و کشورهای همسایه می باشد.

ما بعنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان این محصولات در خاور میانه تمام تلاش خود را جهت توسعه کاربرد محصولات تولیدی در صنایع مختلف بکار می بندیم.

رضایت مشتریان با ملاحظه اصول اخلاقی و همچنین رعایت قوانین کشور و حقوق ذینفعان بخصوص کارکنان و سهامداران را وظیفه خود می دانیم.