تاریخچه شرکت

شرکت دانه هاي شيشه اي بزرگترین تولیدکننده دانه های شیشه ای خاورمیانه در اواخر سال 1386 تولید خود را آغاز نمـود، تولیدات ایـن شرکت براساس استانداردهای بین المللی: EN1423, EN1424, BS6088, AASHTOM247-05 می بـاشد. با توجه به داشتن استاندارد ملی ما قادر هستیم تـا کل نیازهای کشور را بـراساس کیفیت جهانی تامین و تضمین نمائیم.

شرکت دانه های شیشه ای دارای آزمایشگاه مجهز به دستگاه های مدرن و تجهیزات مربوطه به همراه تست های کنترلی و انجام بازرسی های مستمر در ایستگاه های مختلف خط تولید توسط کارشناسان با تجربه این صنعت می باشد.